Dijous, 30 de gener de 2014
Què n'opinen els ebrencs i ebrenques de la dimissió del, qui fins ara era, president del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell?