Divendres, 16 de maig de 2014
Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social de l'Institut de l'Ebre, preseten el projecte d'integració social amb Càritas.