Dijous, 12 de juny de 2014
Videos amb bon humor, caigudes, futbol i bromes. Un compactat per riure que presenta Sílvia Castellà.