Dijous, 25 de setembre de 2014
El riure està assegurat amb els millors vídeos de la xarxa, al capítol conduit per Carlos Serra.