Dimarts, 11 de novembre de 2014
Al Punt de Trobada coneixerem La Calafa, producció ecològica agrícola i ecoturisme a les Terres de l'Ebre.