Dilluns, 05 de gener de 2015
Coneixerem l'Associació Engrescats de les TE que vetllen per la dignificació de la vida dels animals recollits del carrer, amb capacitat jurídica i plena capacitat d'obrar i sense cap ànim de lucre.