Divendres, 07 de setembre de 2018
Última tapa d'estiu de l'Albert Gurzmán amb préssec, figues, mel múria, boníssima.