Dilluns, 12 d'agost de 2019
Un dels actes més significatius de les festes de deltebre és el dia de la dona. Aquest dia elles són les protagonistes de la festa i escolleixen l'alcaldessa per un dia i la miss visitant.